define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor'); Jonas wordt uitgezet naar Italië, zijn broer krijgt asiel in Nederland – Sanne Terlingen